Araş. Gör. PINAR GÜLTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. PINAR GÜLTÜRK

T: (0282) 250 2931

M pgulturk@nku.edu.tr

W pgulturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI
Öğrenim Yılları: 2013
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
2012-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2010-2012
İdari Görevler
Yeşil Mimarlar Topluluğu Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ - PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
2016-
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ - PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
2013-
Staj Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ - PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Peyzaj Mimarlığı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜLTÜRK P., ŞİŞMAN E. E., The Reflection of Art Movements to the Landscape Architecture, Online Journal of Art and Design, vol. 5, 2017.
Özgün Makale
2. KORKUT A., GÜLTÜRK P., ÜSTÜN TOPAL T., Kentsel Peyzaj Yapılarında Zemin Geçirimliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 16, pp. 412-422, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
3. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Tekirdağ Kent Merkezinde Bulunan Parkların Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öneri Bir Park Projesinin Hazırlanması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 11, pp. 98-109, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
4. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., İlköğretim Okul Bahçelerinin Peyzaj Planlama ve Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ Örneği, JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 8, pp. 53-60, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Tekirdağ Kent Merkezi Dış Mekân Tasarım Elemanlarının Antropometrik Açıdan İrdelenmesi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt 6, ss. 1-12, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
2. GÜLTÜRK P., ŞİŞMAN E. E., Tekirdağ Kent Merkezi Kıyı Şeridinin Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi ve Mekan Tercihine Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 12, ss. 81-89, 2015.
Özgün Makale Google Scholar, EBSCO Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Sustainable Landscape Planning and Design, Bölüm: Industrial Heritage Sites, Yayın Yeri: Peter Lang GmbH, Editör: Özyavuz Murat, 2017.
Bilimsel Kitap
2. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Developments in Educational Sciences, Bölüm: Landscape Design Process of Primary School Gardens, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Evaluation of Communication Elements in Scale of Tekirdag City Center in Terms of Visual Pollution, International Conference on Agriculture Forest Food (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri
2. GÜLTÜRK P., Water Utilization in Landscape Architecture, International Conference on Agriculture Forest Food (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri
3. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., GÜLTÜRK P., Kentsel Tasarımda Kurakçıl Peyzajın Yeri ve Önemi, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
4. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Evaluation of Neighbourhood Unit Parks in Urban Green Area System, X. International Sinan Symposium (27.04.2017-28.04.2017).
Tam metin bildiri
5. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Dönüşüm Alanlarının Kentsel Kaliteye Etkisi, International Association of Social Science Research (01.09.2016-04.09.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
6. GÜLTÜRK P., ŞİŞMAN E. E., The Reflection of Art Movements to the Landscape Architecture, International Association of Social Science Research (01.09.2016-04.09.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
7. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Kent Mobilyalarının Kent Estetiğine Katkısı, IMUCO 2016 (21.04.2016-22.04.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. GÜLTÜRK P., ŞİŞMAN E. E., Yerleşke ve Peyzaj İlişkisi, IMUCO 2016 (21.04.2016-22.04.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. GÜLTÜRK P., EKİCİ B., Doğa´nın İç Mekandaki Uzantıları; Minyatür Bahçeler, I. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi (13.11.2015-14.11.2015).
Özet bildiri
10. GÜLTÜRK P., ŞİŞMAN E. E., EKİCİ B., Kentsel ve Kırsal Peyzaj Ekolojik Koridorları Olarak Yeşil Köprüler, I. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi (13.11.2015-14.11.2015).
Özet bildiri
11. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Tarihi Perspektifte Bahçe Sanatının Gelişmesi ve Sınırlayıcıları, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu (21.04.2015-22.04.2015).
Tam metin bildiri
12. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Examination of Tekirdag City Center Outdoor Design Elements in Terms of Anthropometry, International Congress of Anthropological Sciences (ICAS) (09.04.2015-11.04.2015).
Özet bildiri
13. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., A Resaerch on Primary Schoolyards in Terms of Landscape Planing and Design: Tekirdag, International Caucasian Forestry Symposium (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
14. ŞİŞMAN E. E., GÜLTÜRK P., Determination of Present Status of Parks in Tekirdag City Center and Design of Proposal Project for a Sample Park, International Caucasion Forestry Symposium (24.10.2013-26.10.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KORKUT A., GÜLTÜRK P., Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesinin Peyzaj Dokusunun İrdelenmesi, I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi (15.10.2015-17.10.2015).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: İstanbul Fatih İlçesi Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 31.03.2016-01.08.2017.
2. Tekirdağ İli Rekreasyon ve Turizm Alanlarının Belirlenmesi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 21.07.2014-26.01.2016.
3. Tekirdağ Kent Merkezinde Bulunan Parkların Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öneri Bir Park Projesinin Hazırlanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 04.11.2013-15.09.2014.
4. Tekirdağ Kent Merkezi Kıyı Şeridinin Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 07.02.2011-26.07.2013.
Tasarım
1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gazi Hasan Paşa Yurt Müdürlüğü Peyzaj Tasarım Projesi, 30.05.2016-06.06.2016
Tasarım Sahipleri:Pey. Mim. Ezgi ŞAHİN,Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK,Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN TOPAL.
2. Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Sardunya Konakları Peyzaj Tasarım Projesi, 04.01.2016-15.02.2016
Tasarım Sahipleri:Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK,Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN TOPAL.
3. Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Teknopark Peyzaj Tasarım Projesi, 12.10.2015-06.11.2015
Tasarım Sahipleri:Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK,Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN TOPAL.
4. Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Peyzaj Tasarımı, 23.09.2013-22.11.2013
Tasarım Sahipleri:Prof. Dr. Aslı KORKUT; Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK.
5. Kardelen Villaları Peyzaj Tasarım Projesi, 20.05.2013-26.07.2013
Tasarım Sahipleri:Prof. Dr. Aslı KORKUT ; Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK; Arş. Gör. Gülşah ELKIRAN.
6. Şehit Piyade Er Ercan Ay İlköğretim Okulu Peyzaj Tasarım Projesi, 03.09.2012-19.10.2012
Tasarım Sahipleri:Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN ; Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK.
7. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Çevresi Peyzaj Tasarımı, 14.05.2012-15.06.2012
Tasarım Sahipleri:Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN; Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK.
8. Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzur Evi Peyzaj Tasarım Projesi, 06.02.2012-09.03.2012
Tasarım Sahipleri:Prof. Dr. Aslı KORKUT; Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK.
9. Namık Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Kompleksi İç Mekan Bitki Tasarımı, 04.04.2011-22.04.2011
Tasarım Sahipleri:Yrd. Doç. Dr. Tuğba KİPER; Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK.
Sanatsal Faaliyetler
1. 1st International Mail Art Exhibition, Yer:Tekirdağ - Türkiye, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi, 23.03.2016-14.04.2016.
Karma
Üyelikler
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Üye, 2008-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Conference on Agriculture Forest Food, Yer:Nevşehir, 15.05.2017-17.05.2017.
X. International Sinan Symposium, Yer:Edirne, 27.04.2017-28.04.2017.
Peyzaj Çalıştayı - Tasarımdan Uygulamaya Geçişte Deneyimler , Yer:İstanbul, 10.03.2017-10.03.2017.
International Association of Social Science Research, Yer:İtalya, 01.09.2016-04.09.2016.
PEMAT 2016, Yer:Edirne, 04.05.2016-04.05.2016.
International Multidisciplinary Conference, Yer:Antalya, 21.04.2016-22.04.2016.
I. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Yer:Kocaeli, 13.11.2015-14.11.2015.
I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Yer:Ankara, 15.10.2015-17.10.2015.
International Caucasion Forestry Symposium, Yer:Artvin, 24.10.2013-26.10.2013.
PEMAT 2010, Yer:İstanbul, 15.06.2011-15.06.2011.